მომსახურების ფასი

შპს “კავკასსერტს” მომსახურების ფასი განისაზღვრება საათობრივად და დამოკიდებულია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობზე, შინაური ცხოველების რიცხვსა და გადამუშავებული პროდუქციის რაოდენობაზე. ინსპექტირების ზუსტი ფასი გამოითვლება განაცხადისა და საწარმოს მართვის გეგმის საფუძველზე.