გადამუშავებული სურსათის ბიოსერტიფიცირება
გადამუშავებული სურსათის ბიოსერტიფიცირება
მეფუტკრეობის პროდუქციის ბიოსერტიფიცირება
მეფუტკრეობის პროდუქციის ბიოსერტიფიცირება
პირველადი მცენარეული პროდუქციის ბიოსერტიფიცირება
პირველადი მცენარეული პროდუქციის ბიოსერტიფიცირება
შინაური ცხოველებისა და მეცხოველეობის პირველადი პროდუქციის ბიოსერტიფიცირება
შინაური ცხოველებისა და მეცხოველეობის პირველადი პროდუქციის ბიოსერტიფიცირება
ველურად მზარდი მცენარეების პროდუქციის ბიოსერტიფიცირება
ველურად მზარდი მცენარეების პროდუქციის ბიოსერტიფიცირება
 • კავკასსერტი

  მოგესალმებით,

  კავკასსერტი არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომელიც მუშაობს ორგანული წარმოების სერტიფიცირებისა და კონტროლის სფეროში.

  კავკასსერტს ევროკომისიისგან მიღებული აქვს ევროკავშირის ბაზრისთვის  საქართველოში და თურქეთში ორგანული პროდუქტების სერტიფიცირების უფლება. ის დამტკიცებულია შემდეგი ოთხი მიმართულებით:

  • გადაუმუშავებელი მცენარეული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები
  • ცოცხალი ცხოველები და მეცხოველეობის გადაუმუშავებელი პროდუქტები
  • გადამუშავებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები, რომლებიც მოიხმარება, როგორც სურსათი
  • სარგავი მასალა და თესლი კულტივაციისათვის

  ევროკავშირის ცნობის საფუძველზე კავკასსერტი აგრეთვე აღიარებულია შვეიცარიისა და დიდი ბრიტანეთის მიერ. 

  კავკასსერტი არის აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) აკრედიტირებული მასერტიფიცირებელი აგენტი, რომელიც დამტკიცებულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების, ველური მცენარეების შეგროვებისა და მათი გადამუშავების  მიმართულებით.

  მზად ვართ თანამშრომლობისათვის!

   

  info-logo

  ჩვენ შესახებ

  შპს ”კავკასსერტი” დაარსდა 2005 წელს საქართველოში. ის ბიოსერტიფიცირების პირველი ადგილობრივი ორგანოა. მისი მთავარი მიზანია ბიოლოგიური პროდუქციის ინსპექტირება და სერტიფიცირება. თავისი საქმიანობით, კავკასსერტი ხელს უწყობს საქართველოში ბიო სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ადგილობრივი ბიოპროდუქციის ევროკავშირის ქვეყნებში გატანას და ბიოპროდუქციის მომხმარებლების უფლებების დაცვას.

  დაწვრილებით

  ბოლო სიახლე

  დეკემბერი 15, 2022

  კავკასსერტი გახდა აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) აკრედიტირებული მასერტიფიცირებელი აგენტი. ის უფლებამოსილია გასცეს ორგანული სერტიფიკატები აშშ-ბაზრისათვის სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების, ველური მცენარეების შეგროვებისა და მათი გადამუშავების  მიმართულებით.

  21 ნოემბერი, 2017

  შპს კავკასსერტმა წარმატებით გაიარა რე-აკრედიტაცია ISO-17065-ის მიხედვით გერმანიის აკრედიტაციის სამსახურში (DAkkS) და მას გაუგრძელდა ბიოსერტიფიკატის გაცემის უფლებამოსილება 2022 წლის 12 ნოემბრამდე.

  ჩვენ შესახებ

  ჩვენ შესახებ

  შპს ”კავკასსერტი” დაარსდა 2005 წელს საქართველოში. ის ბიოსერტიფიცირების პირველი ადგილობრივი ორგანოა. მისი მთავარი მიზანია ბიოლოგიური პროდუქციის ინსპექტირება და სერტიფიცირება. თავისი საქმიანობით, კავკასსერტი ხელს უწყობს საქართველოში ბიო სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ადგილობრივი ბიოპროდუქციის ევროკავშირის ქვეყნებში გატანას და ბიოპროდუქციის მომხმარებლების უფლებების დაცვას.

  შპს კავკასსერტი უფლებამოსილია ევროკომიის მიერ დაარეგისტრიროს თავისი კლიენტები და გამოუწეროს მათ იმპორტის ინსპექტირების ელექტრონული სერტიფიკატი ევროკავშირის TRACES (Trade Control and Expert System) სისტემაში.

  შპს კავკასსერტის მუშაობის მთავარი პრინციპებია მიუკერძოებლობა და გამჭირვალობა.  ჩვენ მივისწრაფვით გრძელვადიანი თანამშრომლობისაკენ.

  შპს კავკასსერტი მონაწილეობს ეროვნული და კერძო სტანდარტების შემუშავებაში, ბიოწარმოებისათვის კვალიფიცირებული ინსპექტორების მომზადებაში და შეაქვს წვლილი ბიოსოფლის მეურნეობის პოპულარიზაციაში.