სიახლე 4

27-29 მაისი, 2015

კავკასსერტმა გაიარა აუდიტი, რომლის მთავარი ამოცანა იყო ISO-65-დან ISO-17065-ის აკრედიტაციაზე გადასვლა, ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად. აუდიტი ჩაატარა გერმანიის აკრედიტაციის ორგანომ DAkkS ქ. ერევანში.